მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+ ადმინისტრაციული პერსონალის საერთაშორისო კვირეული 2019 - „თანამშრომლობის გაძლიერება. ახალი შესაძლებლობები“ - ბეირას ინტერიერის უნივერსიტეტი

Erasmus+ ადმინისტრაციული პერსონალის საერთაშორისო კვირეული 2019 - „თანამშრომლობის გაძლიერება. ახალი შესაძლებლობები“ - ბეირას ინტერიერის უნივერსიტეტი

0322 77 11 11