მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+ - სალექციო კურსი კონსტიტუციური სამართლის კურსის სწავლება-შეფასების მეთოდებზე აფიონის კოჩატეპეს უნივერსიტეტში
0322 77 11 11