მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“
0322 77 11 11