მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი

14-09-2013
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის
სტუდენტების საყურადღებოდ
 
პირველად საქართველოს საუნივერსიტეტო სივრცეში, ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამაში გაიხსნა ახალი  მოდული – რელიგიური ტურიზმი, რომელიც ითვალისწინებს მენეჯერებისა და ხელმძღვანელების მომზადებას, საქართველოსა და უცხოეთში რელიგიურ-ისტორიული ძეგლების კულტურული სივრცის შესწავლასა და ტურისტული მენეჯმენტის დაგეგმვას.
დარეგისტრირდით ამ მოდულზე ბიზნეს-ინჟინერინგის დეკანატში.
 
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ
ტელ: 236-52-13; 236-54-10 (ქალაქი);
      61-78; 65-20 (შიდა)

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11