მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროექტი PRINTeL - სერტიფიცირებული ტრეინინგ-კურსი “შერეული/ჰიბრიდული სწავლება-სწავლა”
0322 77 11 11