მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია

კონფერენცია

19-06-2013
სტუ-ს  სტუდენტთა  81-ე   ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
 საინჟინრო ფიზიკის სექცია
                       
 
2013 წლის 27 მაისს  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიხსნა სტუ-ს სტუდენტთა  81-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია.კონფერენციის განრიგის შესაბამისად  13 ივნისს საინჟინრო ფიზიკის სექცია  მუშაობდა კომისიის  შემდეგი შემადგენლობით:
 
1.კომისიის თავმჯდომარე-აკაკი გიგინეიშვილი
2.თავმჯდომარის მოადგილე-ქეთევან კოტეტიშვილი
3.კომისიის წევრი-ზაურ ჯაბუა
4.კომისიის წევრი-რაფიელ ჩიქოვანი
5.კომისიის წევრი-ილია ლომიძე
6.კომისიის წევრი-თამაზ მინაშვილი
7.კომისიის მდივანი-იამზე კალანდაძე
 
საინჟინრო ფიზიკის  სექციაზე  კონფერენციაში  სულ 14 სტუდენტი მონაწილეობდა, მათგან 9 -ბაკალავრიატის სწავლების სტუდენტი და 5  დოქტორანტი.
მონაწილე სტუდენტების,ხელმძღვანელების და კომისიის წევრების გარდა,კონფერენციას ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები ესწრებოდნენ.
სექციაზე მოსმენილ იქნა   14    მოხსენება:
 
   ბაკალავრიატი
 
1.მომხსენებელი-მიხეილ კელენჯერიძე
   ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი ქეთევან კოტეტიშვილი
   მოხსენების დასახელება-თავის ტვინის ვიზუალიზაციისა და  გამოკვლევის თანამედროვე მეთოდები
2.მომხსენებელი-დიტო შერგელაშვილი,ბექა ბუაძე,ვლადიმერ თვალიაშვილი,თორნიკე მელაძე,მიხეილ კელენჯერიძე
   ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი თეიმურაზ ჩიჩუა
   მოხსენების დასახელება-მრავალფუნქციური ელექტროსამუშაო მაგიდა-სტენდი
3. მომხსენებელი-დავით ხუციშვილი.ესტატე ანთაძე
    ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი ილია ლომიძე
    მოხსენების დასახელება-ბუკინგემის   თეორემის გამოყენება
4. მომხსენებელი-თამარ ხეჩიაშვილი
    ხელმძღვანელი-ასოცირებული პროფესორი თეიმურაზ ბერიკაშვილი
    მოხსენების დასახელება-დიდი აფეთქება. ყველაფრის დასაწყისი, თუ ეტაპი  სამყაროს არსებობისა
5. მომხსენებელი-მაია ზირაქაძე
   ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი ილია ლომიძე
  მოხსენების დასახელება-კომეტები, ასტეროიდები და მეტეორები
6. მომხსენებელი-ქეთევან კურატაშვილი
   ხელმძღვანელი-ასოცირებული პროფესორი გოდერძი ჯანელიძე
  მოხსენების დასახელება-ნარკოტიკული,მავნე ნივთიერებები,ქცევის წესები, როგორც უსაფრთხოების კვლევის ობიექტი
 7. მომხსენებელი-თეონა გვაძაბია
   ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი ნუგზარ დოლიძე
  მოხსენების დასახელება-მეხსიერების მართვა და სიზმრების ფიზიოლოგია
8. მომხსენებელი-ვალერიან ხუციშვილი
   ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი ნუგზარ დოლიძე
  მოხსენების დასახელება-პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის პრინციპები
9. მომხსენებელი-ნინო ესვანჯია
   ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი ქეთევან კოტეტიშვილი
   მოხსენების დასახელება-ახალი კარდიოსტიმულატორები ამტკიცებენ თავიანთ მედეგობას მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის (MRI) მიმართ
 
დოქტორანტურა
 
1.მომხსენებელი-მაია ჟღენტი
  ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი გელა გოდერძიშვილი
  მოხსენების დასახელება-ოპტოელექტრონიკული ხელსაწყოებისათვის მანათობელი ელემენტების მიღების იზოპლანარული მეთოდი
2. მომხსენებელი-ია ტრაპაიძე
  ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი გელა გოდერძიშვილი
  მოხსენების დასახელება-მზის ენერგიის ფოტოელექტრო გარდამქმნელი მოდულები და მათ საფუძველზე აგებული ენერგეტიკული სისტემები
3.მომხსენებელი-ირაკლი ტაბატაძე
  ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი ზაურ ჯაბუა
  მოხსენების დასახელება-დისპროზიუმის მონოანთიმონიდის თხელი ფირების მიღება და ოპტიკური თვისებები
4.მომხსენებელი-მზია ტეტელოშვილი
   ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი ზაურ ჯაბუა
  მოხსენების დასახელება-ტელიუმის ერთნახევარი სულფიდის თხელი ფირების მიღება და მექანიკური თვისებები.
5. მომხსენებელი-იაგო კუპრეიშვილი
    ხელმძღვანელი-სრული პროფესორი ზაურ ჯაბუა
   მოხსენების დასახელება-ტერბიუმის მონოსულფიდის თხელი ფირების მიღება, ელექტროფიზიკური და ოპტიკური თვისებები
 
   კომისიის წევრებმა გამომსვლელებს მოუსმინეს და მოხსენებები ერთმანეთის დამოუკიდებლად შეაფასეს.
   ნაშრომები ოთხი კრიტერიუმის მიხედვით შეფასდა
  -ნაშრომის აქტუალურობა;
  -ნაშრომში დასმული საკითხის ავტორისეული გადაწყვეტა და დასკვნების დასაბუთება;
  -დისკუსია ჟიურის წევრებთან;
  -მომხსენებლის გადმოცემის უნარი.
 
 სტუ-ს 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე საპრიზო ადგილები შემდეგნაირად გადანაწილდა:
 
ბაკალავრიატი
  I ადგილი-მიხეილ კელენჯერიძე
  II ადგილი-დიტო შერგელაშვილი, ბექა ბუაძე,ვლადიმერ თვალიაშვილი, თორნიკე მელაძე, მიხეილ კელენჯერიძე
  III  ადგილი-დავით ხუციშვილი,
 
დოქტორანტურა
  I ადგილი-ირაკლი ტაბატაძე
  II ადგილი-მაია ჟღენტი
  III  ადგილი-მზია ტეტელოშვილი
 
საინჟინრო  ფიზიკის  დეპარტამენტი  ულოცავს  სტუდენტებს კონფერენციაში  გამარჯვებას და უსურვებს მათ შემდგომ წარმატებებს.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11