მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

07-06-2013

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

"მსოფლიო და გენდერი"

7 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და გენდერი". კონფერენციის მუშაობა წარიმართა შემდეგ სექციებში: ქალი და პოლიტიკა; ქალი და კულტურა; გენდერი და კანონმდებლობა; ქალი და ბიზნეს-ინჟინერინგი; ქალი და მასმედია; გენდერი: პარადიგმები და დილემები. 
კონფერენციის სამუშაო ენები იყო: ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.
კონფერენციაზე მუშაობის ფორმები: მოხსენებით გამოსვლა; დაუსწრებელი მონაწილეობა.

ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიხსნა კონფერენცია "მსოფლიო და გენდერი"

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11