მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დადგენილება

დადგენილება

25-03-2008
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 
აკადემიური საბჭო
 
დადგენილება N17
 
21 თებერვალი 2008 წელი
 
სტუ-ს ემბლემის ახალი ვარიანტის შესახებ
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ადგენს:
 
 
 
დამტკიცდეს სტუ-ს ემბლემის ახალი ვარიანტი და მიეცეს მას რეკომენდაცია უნივერსიტეტის საქმიანობაში დასამკვიდრებლად.
 
 
 
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი, პროფ.                                  ა. მოწონელიძე
 
აკადემიური საბჭოს მდივანი,
პროფ.                                             გ. სალუქვაძე 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11