მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანება

25-03-2008
                ს.ს.ი.პ
“საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი”
               ბრძანება
 
_____________N_____________
 
სასწავლო პროცესის შესახებ
 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში კორექტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარდგენა მოხდეს ამა წლის 19 აპრილამდე.
 
 
საფუძველი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N16 (21.-2.2008)
 
 
 
რექტორი, პროფესორი                                   ა. მოწონელიძე
 
ვიზები:
 
რექტორის მოადგილე, პროფესორი                        ა. ფრანგიშვილი
 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი, პროფესორი                                     ს. ესაძე
 
სწავლებისა და მეცნიერების სამმართველოს
უფროსი, პროფესორი                                     ი. ლომიძე
 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი                                   ბ. მაისურაძე 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11