მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ლიტერატურული კონკურსი

ლიტერატურული კონკურსი

25-04-2013
ლიტერატურული კონკურსი  
“მცირე  პროზა”  
 
ქ. თბილისის ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმის მიერ სტუდენტებისთვის გამოცხადებულ ლიტერატურულ კონკურსში  “მცირე  პროზა”  შეტანილია  ცვლილებები:
        
კონკურსის პირობები:
ბოლო პერიოდის, ლიტერატურულ პერიოდიკაში გამოუქვეყნებელი ნაწარმოებები: მოთხრობა, ნოველლა, ესსე, ჩანახატი (არ იგულისხმება ინტერნეტის ლიტერატურულ გვერდებზე უკვე განთავსებული).
1 ან 2 ნაწარმოები A4 თაბახის ფორმატით, თითოეული არა უმეტეს 8 ნაბეჭდი გვერდისა, 4 ეგზემპლარად, აგრეთვე, ელექტრონული ვერსია.
30 მაისს 15:00 სთ. მოხდება გამარჯვებულთა დაჯილდოება I, II, III ფულადი პრემიით, სხვადასხვა დასახელების ნომინაციით, სიგელითა და სამახსოვრო საჩუქრით.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
საკონკურსო პროზაული ნაწარმოებები უნდა გადაიგზავნოს ელ. ფოსტით n.baratashvili_museum@yahoo.com   და ჩაბარებულ იქნას 4 ეგზემპლარად, ქ. თბილისის ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმში 2013 წლის 10 მაისამდე. ნაწარმოებები მიიღება კვირის სამუშაო დღეებში 12:00 სთ. - 17:00 სთ., შაბათი-კვირა-ორშაბათის გარდა.
კონკურსის მონაწილემ ნაწარმოებებთან ერთად უნდა წარმოადგინოს სტუდენტის ბილეთი ან  სტუდენტობის დამადასტურებელი სხვა საბუთი და საკონტაქტო მონაცემები: სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონი, უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, კურსი.
 
მისამართი: ჩახრუხაძის ქ.#17.
ტელ: 2990699, 593148125
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11