მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროექტის შედეგები

პროექტის შედეგები

04-03-2013
პროექტის შედეგები
 
დასრულდა ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტი. წარმოგიდგენთ მის ძირითად შედეგებს:
 
პროექტის სათაური: საქართველოს ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების (ICT)
მიმართულების ინსტიტუტებში რესურსების შექმნა – აღდგენა.
აკრონიმი: GEO-RECAP
პროექტი N266155, FP7-CSA-SA, INCO.2010-6.1
პერიოდი: 01.11.2010-31.10.2012
პროექტის ვებ-გვერდი: www.georecap.eu
 
GEO-RECAP კონსორციუმი
 
 
 
GEO-RECAP პარტნიორები 
აკრონიმი
ქვეყანა
 
 
 
1
 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (კოორდინატორი)
წარმოდგენილი ორი ინსტიტუტით:
 
GTU
 
 
საქართველო
 
ნიკო მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი
 
GTU-MICM
 
ვლ.ჭავჭანიძის სახ. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
 
GTU-IC
2
გერმანიის ხელოვნური ინტელექტის კვლევითი ცენტრი
DFKI
გერმანია
3
 
GIRAF- PM Services GmbH
 
GIRAF
გერმანია
4
 
ინფორმატიკისა და მათემატიკისE ევროპული კვლევითი კონსორციუმი
 
ERCIM
საფრანგეთი
5
 
კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი
 
ICARTI
საქართველო
 
პროექტის მთავარი შედეგები
 
პროექტის მთავარი ამოცანა იყო მხარი დაეჭირა ქართული კვლევითი ცენტრებისთვის ტექნოლოგიურ-კვლევითი პოტენციალის შექმნა-განვითარებაში, სოციო-ეკონომიკურ გარემოსთან კავშირის გაღრმავებაში და ევროპულ კვლევით ცენტრებთან ურთიერთობის დამყარებაში; დახმარებოდა ქართველ მეცნიერებს მე-7 ჩარჩო-პროგრამის ან სხვა საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში  მონაწილეობაში და ა.შ.
პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 2 საერთაშორისო ღონისძიება (Nეტწორკინგ) და 2 ვორქშოპი (თრაინინგ). ამ ღონისძიებებმა,  მობილობის მექანიზმის თანხლებით საფუძველი დაუდეს ახალ სამეცნიერო საპროექტო წინადადებებს და მომავალ ერთობლივ კვლევით ინიციატივებს.
I. სტუ- მონაწილეობით წარდგენილი ახალი საპროექტო წინადადებები:
 
1. TEMPUS IV — მე-5 კონკურსი (2012)
 
პროექტის სათაური: Modernization of Mathematics and Statistics curricula for Engineering and Natural Sciences studies in South Caucasus Universities by introducing modern educational technologies
აპლიკანტი: საარლანდის უნივერსიტეტი;
პროექტ-პარტნიორები: სტუ, ტამპერეს უნივერსიტეტი, ლიონის კლოდ ბერნარის  უნივერსიტეტი და სხვა;
ვინაიდან აღნიშნული პროექტი არ დაფინანსდა 2012 წელს, პარტნიორები წარადგენენ   განახლებულ პროექტს 2013 წელს (დედლაინი მარტში):
 
TEMPUS IV — მე-6 კონკურსი
 
პროექტის სათაური: Modernization of Mathematics and Statistics curricula for Engineering and Natural Sciences studies in Georgian and Armenian Universities by introducing modern educational technologies (MATH-GEAR)
 
2. European Commission, FP7-INCO-2013-9. კონკურსზე წარდგენილია 3 პროექტი (18.12.2012):
 
Ø  პროექტის სათაური: „Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation - NoGAP”
konsorciumi: Steinbeis Innovation GmbH, stu, ICARTI da sxva (12 partniori)
 
Ø  პროექტის სათაური: „Reinforcing Cooperation with ENP (Ukraine and Georgia) to bridge the gap between research and innovation and industry needs to combat the societal challenge of climate actions, resource efficiency and raw materials supply” (INNOEASTBRIDGE)
კონსორციუმი: ალიკანტესა და ქოვენთრის უნივერსიტეტები, GIRAF GmbH, stu, ICARTI და სხვა (11 პარტნიორი)
 
Ø  პროექტის სათაური: Eastern Neighbourhood R2I Capacity Building Platform in the field of Environment Monitoring and Observation (ENMO)
კონსორციუმი: GIRAF GmbH, EARSC, ARATOS, UAGF, stu, ICARTI და სხვა (9 პარტნიორი)
 
3. მომზადებული სამეცნიერო-კვლევითი საპროექტო წინადადება. კონკურსი FP7-ICT-2013-11; მიმართულება: "კომპონენტებისა და სისტემების შემუშავების ალტერნატიული მიმართულებები"; ICT-2013.3.2, ფოტონიკა;
პროექტის სათაური: "Development of an innovative real-time imaging sensor of the  polarization state of light based on the integral polarization-holographic diffraction element"
კონსორციუმი: კალაბრიის უნივერსიტეტი, სარაგოსას უნივერსიტეტი, სტუ (სტუ-ს კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული ჩაწერისა და დამუშავების ლაბორატორია).
 
4. ორი საპროექტო წინადადება ალენ ბენსუსოს სტიპენდიისთვის (ERCIM)
Ø  რ.ქურდიანი, სტუ-კიბ.ინსტიტუტი; 2011 წლის შემოდგომის კონკურსი; საგანი – კომპიუტერული ალგებრა
Ø  გ.ღლონტი, სტუ-გამოთვ. მათ. ინსტიტუტი; 2012 წლის შემოდგომის კონკურსი; საგანი – უნიფიცირებული საინფორმაციო სივრცე და ანალიტიკური მახასიათებლები სოციო-ეკონომიკური გარემოსთვის
 
5. ერთობლივი სამეცნიერო კვლევებიDFKI, IWI (პროფ. ლოოსი) და სტუ (პროფ. .თურქია)
 
6. გრანტი ¹ YS/38/6-210/12 სარაგოსას უნივერსიტეტში (ესპანეთი) თრეინინგის კურსისთვის: სამთავრობო სამეცნიერო საგრანტო პროგრამა ახალგაზრდა მეცნიერთათვის: კვლევითი თრეინინგები მსოფლიო სმეცნიერო ცენტრებში. ბენეფიციარი: ირაკლი ჩაგანავა (სტუ-კიბერნეტიკის ინსტიტუტი). სათაური: ახალი ტიპის მაღალეფექტური პოლარიზაციულად მგრძნობიარე მასალების სინთეზი და კვლევა
 
II. მობილობის სქემის საშუალებით  ქართველი მეცნიერები დაესწრნენ საერთაშორისო კონფერენციებს:
1. ბუდაპეშტი, უნგრეთი — fet 11 (15 მეცნიერი)
2. რომი, იტალია — ICECECE 2012 (5 მეცნიერი)
 
III. პროექტის ფარგლებშიშემუშავდა კვლევითი ინსტიტუტების განვითარების სტრატეგიული გეგმა
1. სტუ-ს გამოთვლითი მათემატიკისა და კიბერნეტიკის ინსტიტუტებში ჩატარდა ფაქტობრივად პირველი SWOT ანალიზი, რისი მეშვეობითაც დაკონკრეტდა მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და სირთულეები.
2. შეიქმნა .. თეთრი ფურცლები — "სტრატეგიული განვითარების გეგმა სტუ-ს გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტისთვის" და "სტრატეგიული განვითარების გეგმა სტუ-ს კიბერნეტიკის ინსტიტუტისთვის"
ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტები სასარგებლოა არა მხოლოდ მოცემული ინსტიტუტებისთვის. მათი გათვალისწინება  წაადგებოდა საქართველოს სხვა კვლევითი ინსტიტუტებსაც.
 
 
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11