მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

შემოქმედებითი ნაპერწკალი: სამეწარმეო განათლების პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის - ტრენერთა-ტრენერის (ToT) კურსები
0322 77 11 11