პროექტი PRINTeL - ინოვაციურ პედაგოგიკასთან დაკავშირებული ტრენინგები პორტოს უნივერსიტეტში