მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრანტების საველე-გეოლოგიური პრაქტიკა გოდერძის უღელტეხილზე
0322 77 11 11