სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრანტების საველე-გეოლოგიური პრაქტიკა გოდერძის უღელტეხილზე