მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პრეზენტაცია

პრეზენტაცია

08-02-2013
მონოგრაფიის პრეზენტაცია
 
8 თებერვალს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა გია სირბილაძემ ჩაატარა თავისი ახალი მონოგრაფიის პრეზენტაცია, რომელიც 2013 წელს Springer-მა გამოსცა.
პრეზენტაციაში განხილული იქნა ახალი მიმართულება სუსტად სტრუქტურირებადი დინამიკური სისტემების (სსდს) ფუნდამენტურ კვლევებსა და ზოგადად, სისტემების მეცნიერებების კვლევებში.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11