მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის ბაზაზე მომუშავე სკოლის მოსწავლეთა წარმატება ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონკურსში
0322 77 11 11