მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

05-11-2012
2012 წლის  12 ნოემბრიდან  იწყება ძვირფასი  ლითონების  ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი
 
 
2012 წლის 12 ნოემბრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 1400 სთ).
 
მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77,  III  კორპუსი,  გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 343.
 
საჭირო საბუთები:
1.      ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2.      პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3.      დიპლომის ქსეროასლი;
4.      CV ან ავტობიოგრაფია.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 577 42-83-47, 593 27-24-65
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11