მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/2019 სასწავლო წელი

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/2019 სასწავლო წელი

03-10-2018 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

• სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

• სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11