მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყურადღება!

ყურადღება!

08-11-2012
სტუდენტის სტატუსის გაგრძელების ან
აღდგენის მსურველთა საყურადღებოდ
 
საგანმანათლებლო პროგრამის გეგმური ვადის დამთავრების შემდეგ აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტების მიერ აღნიშნული პროგრამის დასასრულებლად დამატებით სემესტრებში სტუდენტის სტატუსის გაგრძელების, აგრეთვე სტატუსშეჩერებული პირების მიერ სტატუსის აღდგენის თაობაზე განცხადებების წარმოდგენის ვადა გაგრძელდა 2012 წლის 15 ნოემბრის ჩათვლით.
აღნიშნული თარიღის შემდეგ სტუდენტის სტატუსის გაგრძელების ან აღდგენის თაობაზე განცხადებები აღარ მიიღება.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11