მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/2019 სასწავლო წელი

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/2019 სასწავლო წელი

26-09-2018 სამშენებლო ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: მშენებლობა
სამაგისტრო პროგრამა: მშენებლობის მენეჯმენტი
სამაგისტრო პროგრამა: წყლის ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია
სამაგისტრო პროგრამა: ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება
სამაგისტრო პროგრამა: სამთო და გეოინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო გეოდეზია
სამაგისტრო პროგრამა: ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა: გეოლოგია

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ფარმაცია
სამაგისტრო პროგრამა: ქიმია
სამაგისტრო პროგრამა: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო ეკოლოგია

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
სამაგისტრო პროგრამა: ლოჯისტიკა
სამაგისტრო პროგრამა: საგზაო ინჟინერია
სამაგისტრო პროგრამა: ტრანსპორტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: არქიტექტურა
სამაგისტრო პროგრამა: არქიტექტურათმცოდნეობა

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: სამართალი
სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა: სასტუმრო მომსახურების მართვა
სამაგისტრო პროგრამა: ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა: საბანკო პროცესების მართვა
სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო მმართველობა
სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: საზოგადოებრივი ურთიერთობები
სამაგისტრო პროგრამა: არქეოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა: ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა: ევროპისმცოდნეობა
სამაგისტრო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა: ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა
სამაგისტრო პროგრამა: ინფორმატიკა
სამაგისტრო პროგრამა: მათემატიკა
სამაგისტრო პროგრამა: საინჟინრო ფიზიკა
სამაგისტრო პროგრამა: სამედიცინო ფიზიკა
სამაგისტრო პროგრამა: მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
სამაგისტრო პროგრამა: დიზაინი

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა: აგრარული ტექნოლოგიები
სამაგისტრო პროგრამა: აგრობიზნესის მენეჯმენტი
სამაგისტრო პროგრამა: აგრონომია (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა: მეცხოველეობა
სამაგისტრო პროგრამა: მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი)
სამაგისტრო პროგრამა: მევენახეობა და მეღვინეობა
სამაგისტრო პროგრამა: ორგანული სოფლის მეურნეობა
სამაგისტრო პროგრამა: სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა: სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია
სამაგისტრო პროგრამა: სასურსათო ტექნოლოგია
სამაგისტრო პროგრამა: სატყეო საქმე

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11