მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/2019 სასწავლო წელი

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/2019 სასწავლო წელი

25-09-2018 სამშენებლო ფაკულტეტი
• სამაგისტრო პროგრამა: მშენებლობა

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტი
• სამაგისტრო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია
• სამაგისტრო პროგრამა: ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი
• სამაგისტრო პროგრამა: ტრანსპორტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი
• სამაგისტრო პროგრამა: არქიტექტურა

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
• სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
• სამაგისტრო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება
• სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
• სამაგისტრო პროგრამა: საზოგადოებრივი ურთიერთობები
• სამაგისტრო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
• სამაგისტრო პროგრამა: ინფორმატიკა

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
• სამაგისტრო პროგრამა: დიზაინი

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
• სამაგისტრო პროგრამა: აგრარული ტექნოლოგიები
• სამაგისტრო პროგრამა: მეცხოველეობა
• სამაგისტრო პროგრამა: მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი)

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11