მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/2019 სასწავლო წელი

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/2019 სასწავლო წელი

21-09-2018 სამშენებლო ფაკულტეტი
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტი
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11