შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით განახლებული ლაბორატორიები