მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

11-10-2012
2012 წლის16 ოქტომბრიდან იწყება ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი
 
2012 წლის 16 ოქტომბრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ,,ძვირფასი ლითონების’’ ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი.
 
 
 
საჭირო საბუთები:
1.      ფოტოსურათი 3X4,2 ცალი;
2.      პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, 2 ცალი;
3.      დიპლომის ქსეროასლი;
4.      CV ან ავტობიოგრაფია.
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 577 42-83-47, 593 27-24-65
 
მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი,  კოსტავას 77,  III  კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 343

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11