დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ - საგამოცდო ტესტების ნიმუშები უცხოურ ენებში

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ - საგამოცდო ტესტების ნიმუშები უცხოურ ენებში