მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ - საგამოცდო ტესტების ნიმუშები უცხოურ ენებში

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ - საგამოცდო ტესტების ნიმუშები უცხოურ ენებში

0322 77 11 11