გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/2019 სასწავლო წელი