აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/19 სასწავლო წელი