მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინტერნშიპი

ინტერნშიპი

09-10-2012
 ინტერნშიპი საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში

საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაცია აცხადებს სტაჟიორების მიღებას შემდეგ განყოფილებებში:

მექანიკის ეტალონური განყოფილება;
გეომეტრიული გაზომვების ეტალონური განყოფილე
ბა;
ქიმიურ-ფიზიკური ეტალონური განყოფილება;
ელექტრობის ეტალონური განყოფილება;
რადიოფიზიკის, ოპტიკის და აკუსტიკის ეტალონური განყოფილება;
რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონური განყოფილება.

უპირატესობა მიენიჭება რუსული და/ან ინგლისური ენის მცოდნე, დამამთავრებელი კურსის ან მაგისტრატურის სტუდენტებს.

სტაჟიორების აყვანა მოხდება შესაბამისი სამსახურის უფროსთან გასაუბრების საფუძველზე. 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11