მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

გასაუბრება

გასაუბრება

17-09-2012
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
პროფესიული განათლების IV საფეხურზე
რეგისტრირებულთა
  გასაუბრება
19 საქტემბერი –––12 საათზე
 
 
ფაკულტეტი
სამშენებლო
კორპუსი                   I
სართული               V
აუდიტორია         533
 
ფაკულტეტი
ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია
კორპუსი             VIII
სართული            IV
აუდიტორია       417
 
ფაკულტეტი
სამთო–გეოლოგიური
 
კორპუსი                  III
სართული                II
აუდიტორია                214
                                                   
  ფაკულტეტი
ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია
კორპუსი              II
სართული           II
აუდიტორია      205
 
  ფაკულტეტი
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობა
კორპუსი                I
სართული             V
აუდიტორია        546                                        
 
ფაკულტეტი
არქიტექტურა, ურბანისტიკა და დიზაინი
კორპუსი               I
სართული             IV
აუდიტორია       403                                             
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11