მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყურადღება!

ყურადღება!

10-09-2012
ყურადღება!
 
2012/2013 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურის (პროფესიული უმაღლესი  განათლება, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა), სწავლების ყველა წლის  სტუდენტებისათვის იწყება 2012 წლის 17 სექტემბერს (იხ.  ბრძანება #106, 31.08.2012წ.)

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11