მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დოქტორის აკდემიური ხარისხი „ბიოსამედიცინო ინჟინერიის“ ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულ დონგჰაკ კიმს
0322 77 11 11