მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რეგისტრაცია პროფესიულ სწავლებაზე

რეგისტრაცია პროფესიულ სწავლებაზე

10-08-2012
 
მიმდინარეობს სტუ-ს პროფესიული განათლების მეოთხე საფეხურზე  სწავლის მსურველ აბიტურიენტთა რეგისტრაცია
 
იმ აბიტურიენტებმა, რომლებმაც  2012  წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე  უნარების გამოცდაში გადალახეს მინიმალური კომპეტეციის ზღვარი (21 ქულა და მეტი) და სურვილი აქვთ სწავლა განაგრძონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, პროფესიული სწავლების  მეოთხე საფეხურზე,   რეგისტრაცია  შუძლიათ გაიარონ ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში, ყოველდღე, უქმე დღეებისა და   შაბათ - კვირის გარდა,  1100 საათიდან 1600 საათამდე (თბილისი, კოსტავას 77, მესამე სართული, ოთახი №350, საკონტაქტო ტელეფონი: 236 54 29).
 
რეგისტრაციისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტები:
1.      ამონაბეჭდი ერთიანი  ეროვნული  გამოცდების ვებგვერდიდან  ზოგადი  უნარების გამოცდის შედეგების შესახებ;    
2.       პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ასლი;
3.       დაბადების მოწმობის ასლი;
4.      განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის   ასლი  და დედანი;
5.       ორი ფოტოსურათი (3x4სმ) და მისი ელექტრონული ვერსია კომპაქტ დისკზე (CD);
6.      სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
          (პირადობის მოწმობა განმცხადებელს უბრუნდება).

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11