07 აპრ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და მერიის ერთობლივი პროექტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და მერიის ერთობლივი პროექტით გაიხსნა სკვერი
12 დეკ

ლეონ მახარაძე

სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის და “სამთო ტექნოლოგიების“
ყველა სიახლე

სადისერტაციო ნაშრომები

ა ვ ტ ო რ ე ფ ე რ ა ტ ე ბ ი

          სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ფ. ქვაცაბაია

          სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი ლ. გორგიძე, 
                                                               ასოც. პროფესორი გ. ტლაშაძე

         სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი მ. მარდაშოვა

         სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი ლევან გორგიძე, 
                                                            აკად. დოქტორი ვიქტორ ალანია

         სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი ომარ ლანჩავა
                                                             
        სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი ნანა ზაუტაშვილი
                                                            ქმდ ვახტანგ გვახარია

        სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. თეიმურაზ კუნჭულია

         სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ანზორ აბშილავა

         სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ნოდარ ფოფორაძე

         სამეცნიერო ხელმძღვანელები: +პროფ. გურამ ვარშალომიძე
                                                            პროფ. თეიმურაზ ბარაბაძე

        სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი ნოდარ მაჭავარიანი
                                                          ასოც. პროფესორი ვალერი ხითარიშვილი

          სამეცნიერო თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ხათუნა ავალიანი                                                                                   ქმდ ვახტანგ გვახარია

          სამეცნიერო თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფ. დავით ბლუაშვილი                                                                             გეოლოგიის დოქტორი ვიქტორ ალანია
         სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ბარაბაძე

         სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ფატიმა ქვაცაბაია

          სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ფატიმა ქვაცაბაია

          სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფესორი ნანა ხუნდაძე
                                                    გმმდ გიორგი მელიქაძე