03 მაი

წარჩინებულ სტუდენტთა რეიტინგული სია

სამთო–გეოლოგიური  ფაკულტეტის 2021–22 სასწავლო წლის
ყველა სიახლე

აბიტურიენტებს