08 ივნ

პირველი ინდუსტრიული ტური მადნეულის კარიერზე

RMG-ის საწარმოო ტერიტორიაზე, პირველი ინდუსტრიული ტური მოეწყო.
28 მაი

ირაკლი გოგუაძე

სტუ-ს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტისა
ყველა სიახლე

განცხადება

ოქტურანტურაში ჩაბარების მსურველთათვის

კვლევითი პროექტის შეფასების კრიტერიუმები და გაფორმების წესი


განცხადება

2021 წლის 21 ივლისს, 14.00 საათზე, სტუ-ის  III კორპუსის პროფესორ ნ. თევზაძის სახელობის №239 აუდიტორიაში შედგება დოქტორანტ ავთანდილ ჯღამაძის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემა „მუხრანის არტე­ზიული აუზის ჰიდროგეოლოგია და მტკნარი მიწისქვეშა წყლების რესურსები“. სამეცნიერო თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი ხათუნა ავალიანი და ქმდ ვახტანგ გვახარია; რეცენზენტები: ირაკლი მიქაძე (გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი) და ნანა ზაუტაშვილი (სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი).


2021 წლის 20 ივლისს,14.00 საათზე, სტუ-ის  III კორპუსის პროფესორ ნ. თევზაძის სახელობის №239 აუდიტორიაში შედგება დოქტორანტ ალექსანდრე რაზმაძიის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემა „დასავლეთ გარეკახე­თის ორ და სამგანზომილებიანი სტრუქტურული მოდელირება, ნახშირწყალბა­დების დამჭერების (გეომეტრიის) და პროგნოზირების მიზნით“. სამეცნიერო თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი დავით ბლუაშვილი და გეოლოგიის დოქტორი ვიქტორ ალანია; რეცენზენტები: პროფესორი თეიმურაზ ბარაბაძე (სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი) და დავით ზაქარაია (გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი)

 

სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის თანამშრომელთა  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები


განცხადება

2021 წლის 23 ივლისს, 14:00 საათზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების“  დოქტორანტ ზურაბ სურამელაშვილის დისერტაციის დაცვა  სტუ-ის  III კორპუსის №326 აუდიტორიაში. სადისერტაციო თემა: „აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთ დაძირვის (სართიჭალა-მა­ნა­ვის ზოლი) გეოლოგიური აგებულება და ზედაცარცულ-პალეოგენური ნალექების ნავთობ-გაზშემცველობის პერსპექტივები“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი თეიმურაზ ბარაბაძე

2021 წლის 22 ივლისს, 14:00 საათზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის „საინჟინრო გეოდეზიის“ დოქტორანტ ლია დარჩიაშვილის დისერტაციის დაცვა სტუ-ის  III კორპუსის პროფესორ ნ. თევზაძის სახელობის №239 აუდიტორიაში. სადისერტაციო თემა: „მიწის საკადასტრო აღრიცხ­ვის სრულყოფა სისტემური მიდგომის გზით მცხეთის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ფატიმა ქვაცაბაია


2021 წლის 16 ივლისს, 14:00 საათზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის „საინჟინრო გეოდეზიის“ "  დოქტორანტ კალენიკე გაბეჩავას დისერტაციის დაცვა სტუ-ის  III კორპუსის პროფესორ ნ. თევზაძის სახელობის №239 აუდიტორიაში. სადისერტაციო თემა: „ქ. თბილისის კადასტრის წარმოების მეთოდიკის სრულყოფა“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ფატიმა ქვაცაბაია


ჩვენი სტუდენტების წარმატება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და კომპანია RMG-ის შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, 25 წარმატებულ სტუდენტს სტიპენდია დაენიშნა.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, ასევე, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტების საუკეთესო სტუდენტები კომპანია RMG-გან ერთი წლის განმავლობაში ფულად პრიზს მიიღებენ.

საუკეთესო სტუდენტებს კომპანია RMG-მ საწარმო ტერიტორიაზე უმასპინძლა და პირველი ინდუსტრიული ტურიც მოუწყო.

გახდი წარმატებული სტუდენტი და მოიპოვე დამატებითი სტიპენდია!

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი №003

პრაღის საგაზაფხულო სკოლები 2021

12 - 16 აპრილს, პრაღის SCHOLA EMPIRICA არასამთავრობო სკოლის ორგანიზებით, პრაღაში (ჩეხეთი) გაიმართება საგაზაფხულო სკოლები -2021 პროგრამა

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა - კონკურსი და ონლაინკონსულტაციები თანამშრომლებისთვის

26 მარტს  11:00 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული თანამშრომლებისთვის ჩატარდება ონლაინკონსულტაცია Erasmus+ გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით

შეხვედრა ARMG ჯგუფის ხელმძღვანელობასთან

    საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ARMG ჯგუფს შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა რომელშიც მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის მხრიდან სტუ-ს რექტორი პროფ. დ. გურგენიძე, კანცლერი კ. კოპალიანი, პრორექტორი პროფ. ზ. გასიტაშვილი, ფაკ-ის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, აკადემიური დეპარტამენტების ხელმძღვანელები, სტუდენტთა თვითმართველობის წარმომადგენლები ხოლო ARMG-ის მხრიდან აღმასრულებელი დირექტორი თ. ლიპარტია, დირექტორის მოადგილეები გ. ჩხეიძე და ი. შატაკიშვილი, სტუ-სა და ARMG-ის სამსახურების ხელმძღვანელები.

   შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს: სტუ-ს რექტორმა დ. გურგენიძემ და ARMG-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა თ. ლიპარტიამ რომლებმაც აღნიშნეს თუ რა სარგებელი  მოაქვს დამსაქმებელსა  და უმაღლესი სასწავლებელს შორის მჭიდრო ურთიერთობას. დირექტორის მოადგილემ გ. ჩხეიძემ წარმოადგინა პრეზენტაცია გაწეული საქმიანობის შესახებ. შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ კოვიდით გამოწვეული შეფერხებების შემდეგ საჭიროა განახლდეს მემორანდუმით გათვალისწინებული ღონისძიებები. კერძოდ, განახლდება სასტიპენდიო პროგრამა. აგრეთვე ისეთი პროექტები როგორიცაა სტუდენტთა სტაჟირების, საზაფხულო სკოლის, სპეციალისტთა ინდივიდუალური განვითარების, სასწავლო და საგასაცნობო პრაქტიკის, საერთაშორისო სტუდენტური პროექტები. გარდა ამისა ARMG ჯგუფი დახმარებას გაუწევს ფაკულტეტს ლაბორატორიული ბაზის ტექნიკურ გადაიარაღებაში, სახელმძღვანელოების გამოცემაში, საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებაში, სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზებაში და სტუ-ს 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების დაფინანსებაში მხარეები შეთანხმდნენ, რომ განახლდეს 2017 წლის 1 დეკემბერს სტუ-სა და ARMG-ის შორის დადებული მემორანდუმი. მონაწილე მხარეებს ექნებათ გაფართოებული ვალდებულებები თანამედროვე მოთხოვნილებების გათვალისწინებით.