18 ნოე

“არემჯის" სასტიპენდიო პროგრამა 2023

არ გამოტოვო შესაძლებლობა, გახდე საქართველოს უმსხვილესი სამთო-მოპოვებითი ლიდერის "არემჯის" სტიპენდიატი!
28 სექ

სლოვაკეთის რესპუბლიკის მიერ  2022/2023 აკადემიური სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრისთვის გამოცხადებული სტიპენდიის შესახებ.

გაცნობებთ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან შემოვიდა ინფორმაცია სლოვაკეთის
რესპუბლიკის მიერ  2022/2023 აკადემიური სასწავლო წლის ზაფხულის
01 აგვ

სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში, სტუ-ს 2022 წლის დოქტორანტურის განახლებული დებულების შესაბამისად, პირველი დისერტაციის დაცვა გაიმართა

27 ივლისს, 14:00 სთ-ზე სტუ-ს სამთო-ტექნოლოგიების ცენტრში გაიმართა გეოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის - მერაბ გაფრინდაშვილის დისერტაციის დაცვა
ყველა სიახლე

სამთო–გეოლოგიური  ფაკულტეტის 2021–2022 სასწავლო წლის II სემესტრის შედეგების მიხედვით წარჩინებულ სტუდენტთა რეიტინგული სია


მექსიკის მთავრობის მიერ გამოცხადებული სასტიპენდიო პროგრამა


დოქტორანტობის კანდიდატებთან გასაუბრების შეფასების ფორმები და

კრიტერიუმები


განცხადება

2022 წლის 27 ივლისს, 14:00 საათზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის „გეოლოგიის“  დოქტორანტ მერაბ გაფრინდაშვილის დისერტაციის დაცვა  სტუ-ის  III კორპუსი, აუდიტორია სამთო-გეოლოგიური ტექნოლოგიების ცენტრი. სადისერტაციო თემა: „ქ. თბილისის ტერიტორიაზე გეოდინამიკური პროცესებით გამოწვეული გეოეკოლოგიური საფრთხეების შეფასება და მათი პრევენცია”. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი ნოდარ ფოფორაძე

განცხადება

 
ავადმყოფობის გამო დოქტორანტ ვასილ გოდაბრელიძის  დისერტაციის დაცვა გადატანილი იქნა 2022 წლის 4 მარტს, 14:00 საათზე სტუ-ის  III კორპუსის  №326 აუდიტორიაში. სადისერტაციო თემა: „ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ ფართობზე გამრუდებული და ჰორიზონტალური ბურღვის ეფექტურობის ამაღლება მართვადი და ტელემეტრიული სისტემების გამოყენებით“. სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი ნოდარ მაჭავარიანი, ასოცირებული პროფესორი ვალერი ხითარიშვილი.


განცხადება

2022 წლის 23 თებერვალს, 14:00 საათზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების“  დოქტორანტ მაია სურამელაშვილის დისერტაციის დაცვა  სტუ-ის  III კორპუსის №326 აუდიტორიაში. სადისერტაციო თემა: „რიონის მთათაშუა როფის ნავთობგაზიანობის პერსპექტიულობის დასაბუთება პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით“. სამეცნიერო ხელმძღვანელები: +პროფესორი გურამ ვარშალომიძე, პროფესორი თეიმურაზ ბარაბაძე

2022 წლის 24 თებერვალს, 13:00 საათზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების“ დოქტორანტ ვასილ გოდაბრელიძის  დისერტაციის დაცვა სტუ-ის  III კორპუსის  №326 აუდიტორიაში. სადისერტაციო თემა: „ნინოწმინდის ნავთობგაზშემცველ ფართობზე გამრუდებული და ჰორიზონტალური ბურღვის ეფექტურობის ამაღლება მართვადი და ტელემეტრიული სისტემების გამოყენებით“. სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი ნოდარ მაჭავარიანი, ასოცირებული პროფესორი ვალერი ხითარიშვილი.

გილოცავთ!

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ყველა თანამშრომელს და სტუდენტს ვულოცავ დამდეგ შობა-ახალ წელს. გისურვებთ,რომ მომავალი 2022 წელი წარმატებული იყოს თითოეული თქვენთაგანისთვის.
ბედნიერება და სიხარული არ მოკლებოდეს თქვენ და თქვენს ოჯახებს.
მშვიდობა და წარმატებები ჩვენს ქვეყანას!

 სიყვარულით და პატივისცემით
ანზორ აბშილავა

სამთო–გეოლოგიური  ფაკულტეტის 2020–21 სასწავლო წლის II სემესტრის შედეგების მიხედვით სახელმწიფო  სტიპენდიანტთა სია

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის  2022 წლის კონტიგენტის და შემოსავლების რაოდენობა
ფაკულტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი
2022 წლის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის შესყიდვები


სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის კონსულტაციების გრაფიკი
გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი
ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
შრომის უსაფრთხოების და საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი
საინჟინრო გეოდეზიის და გეოინფორმატიკის დეპარტამენტი

სამთო–გეოლოგიური  ფაკულტეტის 2020–21 სასწავლო წლის II სემესტრის შედეგების  მიხედვით წარჩინებულ სტუდენტთა სია


საბანკო რეკვიზიტები:

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 211349192 

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში:   სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის)


განცხადება

ოქტურანტურაში ჩაბარების მსურველთათვის

კვლევითი პროექტის შეფასების კრიტერიუმები და გაფორმების წესი


განცხადება

2021 წლის 21 ივლისს, 14.00 საათზე, სტუ-ის  III კორპუსის პროფესორ ნ. თევზაძის სახელობის №239 აუდიტორიაში შედგება დოქტორანტ ავთანდილ ჯღამაძის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემა „მუხრანის არტე­ზიული აუზის ჰიდროგეოლოგია და მტკნარი მიწისქვეშა წყლების რესურსები“. სამეცნიერო თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი ხათუნა ავალიანი და ქმდ ვახტანგ გვახარია; რეცენზენტები: ირაკლი მიქაძე (გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი) და ნანა ზაუტაშვილი (სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი).


2021 წლის 20 ივლისს,14.00 საათზე, სტუ-ის  III კორპუსის პროფესორ ნ. თევზაძის სახელობის №239 აუდიტორიაში შედგება დოქტორანტ ალექსანდრე რაზმაძიის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემა „დასავლეთ გარეკახე­თის ორ და სამგანზომილებიანი სტრუქტურული მოდელირება, ნახშირწყალბა­დების დამჭერების (გეომეტრიის) და პროგნოზირების მიზნით“. სამეცნიერო თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი დავით ბლუაშვილი და გეოლოგიის დოქტორი ვიქტორ ალანია; რეცენზენტები: პროფესორი თეიმურაზ ბარაბაძე (სტუ-ის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი) და დავით ზაქარაია (გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი)

 

სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის თანამშრომელთა  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები


განცხადება

2021 წლის 23 ივლისს, 14:00 საათზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების“  დოქტორანტ ზურაბ სურამელაშვილის დისერტაციის დაცვა  სტუ-ის  III კორპუსის №326 აუდიტორიაში. სადისერტაციო თემა: „აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთ დაძირვის (სართიჭალა-მა­ნა­ვის ზოლი) გეოლოგიური აგებულება და ზედაცარცულ-პალეოგენური ნალექების ნავთობ-გაზშემცველობის პერსპექტივები“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი თეიმურაზ ბარაბაძე

2021 წლის 22 ივლისს, 14:00 საათზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის „საინჟინრო გეოდეზიის“ დოქტორანტ ლია დარჩიაშვილის დისერტაციის დაცვა სტუ-ის  III კორპუსის პროფესორ ნ. თევზაძის სახელობის №239 აუდიტორიაში. სადისერტაციო თემა: „მიწის საკადასტრო აღრიცხ­ვის სრულყოფა სისტემური მიდგომის გზით მცხეთის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ფატიმა ქვაცაბაია


2021 წლის 16 ივლისს, 14:00 საათზე გაიმართება სადოქტორო პროგრამის „საინჟინრო გეოდეზიის“ "  დოქტორანტ კალენიკე გაბეჩავას დისერტაციის დაცვა სტუ-ის  III კორპუსის პროფესორ ნ. თევზაძის სახელობის №239 აუდიტორიაში. სადისერტაციო თემა: „ქ. თბილისის კადასტრის წარმოების მეთოდიკის სრულყოფა“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ფატიმა ქვაცაბაია


ჩვენი სტუდენტების წარმატება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და კომპანია RMG-ის შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, 25 წარმატებულ სტუდენტს სტიპენდია დაენიშნა.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, ასევე, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტების საუკეთესო სტუდენტები კომპანია RMG-გან ერთი წლის განმავლობაში ფულად პრიზს მიიღებენ.

საუკეთესო სტუდენტებს კომპანია RMG-მ საწარმო ტერიტორიაზე უმასპინძლა და პირველი ინდუსტრიული ტურიც მოუწყო.

გახდი წარმატებული სტუდენტი და მოიპოვე დამატებითი სტიპენდია!

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი №003

პრაღის საგაზაფხულო სკოლები 2021

12 - 16 აპრილს, პრაღის SCHOLA EMPIRICA არასამთავრობო სკოლის ორგანიზებით, პრაღაში (ჩეხეთი) გაიმართება საგაზაფხულო სკოლები -2021 პროგრამა

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა - კონკურსი და ონლაინკონსულტაციები თანამშრომლებისთვის

26 მარტს  11:00 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული თანამშრომლებისთვის ჩატარდება ონლაინკონსულტაცია Erasmus+ გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით

შეხვედრა ARMG ჯგუფის ხელმძღვანელობასთან

    საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ARMG ჯგუფს შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა რომელშიც მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის მხრიდან სტუ-ს რექტორი პროფ. დ. გურგენიძე, კანცლერი კ. კოპალიანი, პრორექტორი პროფ. ზ. გასიტაშვილი, ფაკ-ის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, აკადემიური დეპარტამენტების ხელმძღვანელები, სტუდენტთა თვითმართველობის წარმომადგენლები ხოლო ARMG-ის მხრიდან აღმასრულებელი დირექტორი თ. ლიპარტია, დირექტორის მოადგილეები გ. ჩხეიძე და ი. შატაკიშვილი, სტუ-სა და ARMG-ის სამსახურების ხელმძღვანელები.

   შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს: სტუ-ს რექტორმა დ. გურგენიძემ და ARMG-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა თ. ლიპარტიამ რომლებმაც აღნიშნეს თუ რა სარგებელი  მოაქვს დამსაქმებელსა  და უმაღლესი სასწავლებელს შორის მჭიდრო ურთიერთობას. დირექტორის მოადგილემ გ. ჩხეიძემ წარმოადგინა პრეზენტაცია გაწეული საქმიანობის შესახებ. შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ კოვიდით გამოწვეული შეფერხებების შემდეგ საჭიროა განახლდეს მემორანდუმით გათვალისწინებული ღონისძიებები. კერძოდ, განახლდება სასტიპენდიო პროგრამა. აგრეთვე ისეთი პროექტები როგორიცაა სტუდენტთა სტაჟირების, საზაფხულო სკოლის, სპეციალისტთა ინდივიდუალური განვითარების, სასწავლო და საგასაცნობო პრაქტიკის, საერთაშორისო სტუდენტური პროექტები. გარდა ამისა ARMG ჯგუფი დახმარებას გაუწევს ფაკულტეტს ლაბორატორიული ბაზის ტექნიკურ გადაიარაღებაში, სახელმძღვანელოების გამოცემაში, საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებაში, სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზებაში და სტუ-ს 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების დაფინანსებაში მხარეები შეთანხმდნენ, რომ განახლდეს 2017 წლის 1 დეკემბერს სტუ-სა და ARMG-ის შორის დადებული მემორანდუმი. მონაწილე მხარეებს ექნებათ გაფართოებული ვალდებულებები თანამედროვე მოთხოვნილებების გათვალისწინებით.