01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

სტატიების უფასო გამოქვეყნება

ჟურნალების ჩამონათვალი, სადაც შესაძლებელია სტატიების უფასო განთავსება:
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/pure-gold-open-access-journals-at-sage

მინაცემთა ბაზების SAGE-ისა და Taylor & Francis-ის შემოთავაზება საქართველოსთვის მათივე ბაზაზე არსებულ ღია წვდომის ჟურნალებში უფასოდ და 50%იანი ფასდაკლებით ნაშრომების გამოქვეყნების შესახებ.
ჟურნალების ჩამონათვალები იხ. ლინკზე 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aANWO0xoYueY6Q_LQaQYfN7_uA4XYpahL9GZLeRqnVc/edit#gid=0 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eFXf57jkkRonpFK3kCiIcTCI1BbOZbxm5dUaoRXwP0E/edit#gid=0  

დახმარება
Eifl-ის მიერ ჩატარებული ტრენინგის ჩანაწერები ამ თემაზე

https://www.youtube.com/watch?v=5s8nude3kbQ&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=XOXN0kSl95Y&feature=youtu.be 


დეტალური ინფორმაცია თუ როგორ არის შესაძლებელი გამოიყენოთ ეს შემოთავაზება:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/clarivate-scholarone-prod-us-west-2-s1m-public/wwwRoot/prod1/societyimages/apc/AcademicPathologyAuthorInstructions.pdf
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/how-to-get-published

ბანერები