06 მაი

Sage-ის ბაზაზე სტატიების გამოქვეყნის სემინარი

გაცნობებთ, რომ SAGE-ის ბაზაზე სტატიების გამოქვეყნების მიმართულებით EIFL-ის ორგანიზებით ჩატარდება სემინარი. 
06 მაი

Oxford University Press

გაცნობებთ სასიამოვნო სიახლეს, რომელიც შეეხება ახალ შეთანხმებას EIFL-სა და Oxford Academic (Oxford University Press)-ს შორის.

ყველა სიახლე

წიგნების შეკვეთა

სტუ-ს ბიბლიოთეკის მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა შეუკვეთონ ლიტერატურა ინტერნეტით.
ამისათვის შეავსეთ შეკვეთის ფორმა და გააგზავნეთ შესაბამისი ფაკულტეტის ან ცენტრალური ბიბლიოთეკის (library1@gtu.ge) ელ.ფოსტაზე:

                                                                             დახმარება: ლიტერატურის ძებნა ელექტრონულად

1. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტეტი    
    Library-ims@
gtu.ge

2. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
   Library-stmm@gtu.ge   

3. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
   Library-arch@gtu.ge

4. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკლულტეტი
   Library-social@gtu.ge

5. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტი
   Library-pet@gtu.ge  

6. აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
   Library-agro@gtu.ge

7. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
   Library-ctmf@gtu.ge

8. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
   Library-law@gtu.ge

9. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
   Library-bef@gtu.ge

10. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
   
Library-geology@gtu.ge

11. სამშენებლო ფაკულტეტი
    
n.kobidze@gtu.ge