07 ივნ

ახალი წიგნები

2023 წლის მაისში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ მიიღო ახალი ლიტერატურა.
02 მაი

ახალი წიგნები

2023 წლის აპრილში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ მიიღო ახალი ლიტერატურა
ყველა სიახლე

თავისუფალი წვდომის მონაცემთა ბაზები

 ღია წვდომის ელექტრონული წიგნების ბაზა. რეცენზირებადი წიგნების კატალოგი  ბმულით პირველწყაროსთან, რომელიც უზრუნველყოფს ინდექსირებას.ღია წვდომის ჟურნალების დირექტორია არის მაღალხარისხოვანი რეცენზირებადი ღია წვდომის ჟურნალების ონლაინ-კატალოგი.ღია წვდომის სამედიცინო და ბიოლოგიური მონაცემთა ბაზა.
AGRIS-ი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო სისტემაა. AGRIS-ი უზრუნველყოფს უფასო წვდომას 12 მილიონზე მეტ ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერზე, მათ შორის 1 500-ზე მეტ მონაცემთა ნაკრებზე. AGRIS-ის ჩანაწერები ხელმისაწვდომია 90-ზე მეტ ენაზე. AGRIS-ის ჩანაწერები ძირითადად ემყარება მრავალენოვან თეზაურუსს AGROVOC, რომელიც მოიცავს FAO-ს საქმიანობის ყველა სფეროს. მონაცემთა ბაზის გამოყენების ინსტრუქცია.
https://agris.fao.org/agris-search/index.do