06 მაი

Sage-ის ბაზაზე სტატიების გამოქვეყნის სემინარი

გაცნობებთ, რომ SAGE-ის ბაზაზე სტატიების გამოქვეყნების მიმართულებით EIFL-ის ორგანიზებით ჩატარდება სემინარი. 
06 მაი

Oxford University Press

გაცნობებთ სასიამოვნო სიახლეს, რომელიც შეეხება ახალ შეთანხმებას EIFL-სა და Oxford Academic (Oxford University Press)-ს შორის.

ყველა სიახლე

იმპაქტ ფაქტორიანი ჟურნალები

Scopus-ის ბაზაზე შექმნილი რეიტინგული ჟურნალების ჩამონათვალი:

https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Web of Science-ის ბაზაზე შექმნილი იმპაქტ ფაქტორიანი ჟურნალების სია (განახლებულია 2021 წლის 22 ივნისს https://mjl.clarivate.com/home)