21 სექ

გამოფენა

საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში გაიხსნა გამოფენა მიძღვნილი სტუ-ს 100 წლისთავის იუბილეს.
13 სექ

ახალი წიგნები

დღეს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ საჩუქრად მიიღო წიგნი
ყველა სიახლე

იმპაქტ ფაქტორიანი ჟურნალები

Scopus-ის ბაზაზე შექმნილი რეიტინგული ჟურნალების ჩამონათვალი:

https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Web of Science-ის ბაზაზე შექმნილი იმპაქტ ფაქტორიანი ჟურნალების სია (განახლებულია 2022 წლის 21 ივნისს https://mjl.clarivate.com/home):
SCIE რესურსი
SSCI რესურსი