01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

მკითხველის ბილეთი

ბიბლიოთეკაში რეგისტრაციისათვის (ბიბლიოთეკის მკითხველის ბილეთის მისაღებად) დისტანციურად, გთხოვთ შეავსოთ ფორმა და გამოგვიგზავნოთ abonementi@gtu.ge-ზე ან მოგვწეროთ ინფორმაცია (სახელი, მამის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ფაკულტეტი, ტელეფონი, ელ.ფოსტა).

ელექტრონული სახელმძღვანელოებით სარგებლობისათვის დარეგისტრირდით სტუ-ს ფოსტის მისაღებად.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხ. ბიბლიოთეკის საწყის გვერდზე https://gtu.ge/Library/