ელექტრონული კატალოგი

საქართველოს ბიბლიოთეკების გაერთიანებული კატალოგი                    

კატალოგში გაერთიანებულია შემდეგი ბიბლიოთეკები:

1.     ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2.     საქართველოს ელექტრონული ბიბლიოთეკა
3.     ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
4.     საქართველოს უნივერსიტეტი
5.     სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
6.     GIPA
7.     ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
8.     გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი
9.     თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა
10.   UGPN
11.   Tbilisi State Medical University
12.   Giorgi Leonidze State Museum of Literature (Georgia)
13.   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
14.   ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
15.   Georgian Technical University
16.   თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელმწიფო კონსერვატორია
17.   თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
18.   თბილისის ღია უნივერსიტეტი
19.   დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
 
ცენტრალური ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონული კატალოგი
 
 
ელექტრონული კატალოგი ჯერ კიდევ შევსების პროცესშია!