06 მაი

Sage-ის ბაზაზე სტატიების გამოქვეყნის სემინარი

გაცნობებთ, რომ SAGE-ის ბაზაზე სტატიების გამოქვეყნების მიმართულებით EIFL-ის ორგანიზებით ჩატარდება სემინარი. 
06 მაი

Oxford University Press

გაცნობებთ სასიამოვნო სიახლეს, რომელიც შეეხება ახალ შეთანხმებას EIFL-სა და Oxford Academic (Oxford University Press)-ს შორის.

ყველა სიახლე

სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა


2018 წელს მიღებული ლიტერატურა:

იანვარი   თებერვალი   მარტი   აპრილი   მაისი   ივნისი   ივლისი 
აგვისტო სექტემბერი  ოქტომბერი   ნოემბერი   დეკემბერი


08/01/2018
2017 წლის დეკემბრის თვეში მიღებული
ლიტერატურა


04/12/2017

2017 წლის ნოემბერში მიღებული ლიტერატურა

01/11/2017
2017 წლის ოქტომბერში მიღებული ლიტერატურა

04/10/2017
2017 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა

05/09/2017
2017 წლის აგვისტოს თვეში მიღებული ლიტერატურა

04/08/2017
2017 წლის ივლისში მიღებული ლიტერატურა

03/07/2017
2017 წლის ივნისში მიღებული ლიტერატურა

05/06/2017
2017 წლის მაისში მიღებული ლიტერატურა

01/05/2017

2017 წლის აპრილში მიღებული ლიტერატურა


03/04/2017

2017 წლის მარტში მიღებული ლიტერატურა

01/03/2017
2017 წლის თებერვალში მიღებული ლიტერატურა

01/02/2017
2017 წლის იანვარში მიღებული ლიტერატურა

01/12/2016
2016 წლის ნოემბერში მიღებული ლიტერატურა

01/11/2016
2016 წლის ოქტომბერში მიღებული 
ლიტერატურა

01/08/2016
2016 წლის ივლისში მიღებული 
ლიტერატურა

01/07/2016
2016 წლის ივნისში მიღებული 
ლიტერატურა 

01/06/2016
2016 წლის მაისში მიღებული ლიტერატურა 

01/05/2016

2016 წლის აპრილში მიღებული ლიტერატურა

01/04/2016

2016 წლის მარტში მიღებული ლიტერატურა


01/03/2016
2016 წლის იანვარში და თებერვალში მიღებული ლიტერატურა
01/11/2013

ბიოლოგია

გეოგრაფია

გეოლოგია

ეკოლოგია

ეკონომიკა

ენა

ენციკლოპედია

ინფორმატიკა

ისტორია

იურიდიული

ლექსიკონი

მედიცინა

მშენებლობა

მხატვრული ლიტერატურა

რელიგია

სოფლის მეურნეობა

ტექნიკური ლიტერატურა

შრომები12/08/2013

ბიზნესი

გეოლოგია

ეკოლოგია

ეკონომიკა

ენა

ინფორმატიკა

ისტორია

იურიდიული

მშენებლობა და არქიტექტურა

მხატვრული

პოლიტიკა

რელიგია

სოფლის მეურნეობა

ტექნიკური ლიტერატურა

ფიზიკა

ფილოსოფია

ქიმია

შრომები

ხელოვნება31/07/2013

ადმინისტრაციული მმართველობა

ეკონომიკა

ენა

ინფორმატიკა

იურიდიული

კონფერენციის მასალები

მათემატიკა

მედია

მედიცინა

მხატვრული ლიტერატურა

პოლიტიკა

რელიგია

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

სოფლის მეურნეობა

სოციოლოგია

ფიზიკა

ქიმია

შრომები

ხელოვნება30/05/2013


22/03/2013

ადმინისტრაციული მმართველობა

არქიტექტურა და მშენებლობა

გეოგრაფია

ეკონომიკა

ენა და ლიტერატურა

ისტორია

იურიდიული ლიტერატურა

კომპიუტერები და საინფორმაციო ტექნოლოგიები

კონფერენციის მასალები

მათემატიკა

მედია

მედიცინა

მხატვრული ლიტერატურა

პედაგოგიკა

პოლიტიკა

რელიგია

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

სახელმწიფო მართვა

სოფლის მეურნეობა

სოციოლოგია

სტატისტიკა

ტექნიკური ლიტერატურა

ფილოსოფია და ფსიქოლოგია

ფიზიკა

ქიმია

შრომები

ხელოვნება27/07/2009
ბაკალავრიატის სწავლების მეოთხე წლის სტუდენტების აკადემიური დავალიანების ლიკვიდაციის შესახებ