02 მაი

ახალი წიგნები

2023 წლის აპრილში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ მიიღო ახალი ლიტერატურა
01 მაი

ტრენინგი

2023 წლის 10 მაისს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში ჩატარდება ტრენინგი თემაზე "ელექტრონული ბიბლიოთეკა"
ყველა სიახლე

ხელმძღვანელობა


ვაჟა პაპასკირი  –  სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პროფესორი, ეგრისის სამეცნიერო  აკადემიის  აკადემიკოსი 

ლელა კობალაძე სტუ-ს ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე