ელექტრონული მასალის ჩაბარების წესი

ელექტრონული მასალის (წიგნი, სახელმძღვანელო, სალექციო კურსი, მეთოდური მითითებები) ბიბლიოთეკაში ჩასაბარებლად აუცილებელია მიმართოთ სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს სწავლულ მდივანს ლიკა გიორგობიანს (ადმინისტრაციული კორპ., მე-3 სართ., ოთახი 350).

უცხოური ელექტრონული მასალის (წიგნი, დისერტაცია (რომელიც არ არის სტუ-ში დაცული), სტატია და სხვ.) ბიბლიოთეკაში ჩასაბარებლად შეავსეთ ფორმა და ჩააბარეთ CD დისკთან ერთად.