31 მაი

ახალი წიგნები

2022 წლის მაისში მიღებული ლიტერატურა

06 მაი

Sage-ის ბაზაზე სტატიების გამოქვეყნის სემინარი

გაცნობებთ, რომ SAGE-ის ბაზაზე სტატიების გამოქვეყნების მიმართულებით EIFL-ის ორგანიზებით ჩატარდება სემინარი. 
ყველა სიახლე

დარბაზები

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარბაზი (სამკითხველო ადგილი - 80) - დაცულია ჰუმანიტარული სპეციალობებისათვის მიზანშეწონილი ლიტერატურა. დარბაზი ასევე აღჭურვილია უკაბელო ინტერნეტით, რაც საშუალებას გვაძლევს გამოყენებულ იქნეს ინდივიდუალური კომპიუტერები. ემსახურება ფილოლოგებს, ენათმეცნიერებს, იურისტებს, ეკონომისტებს, ჰუმანიტარული მეცნიერების სხვა წარმომადგენლებს. 

2.  ტექნიკურ მეცნიერებათა დარბაზი - თავისი მასშტაბებით (200კვ.მ) და ტექნიკური შესაძლებლობებით იმავდროულად საკონფერენციო დარბაზის ყველა პირობას აკმაყოფილებს, რის გამოც იგი წარმოადგენს სხვადასხვა სტუდენტურ თუ სამეცნიერო კულტურული ღონისძიებების ცენტრს. დარბაზი გათვლილია 150 ადგილზე, აქვე განთავსებულია ამერიკული გამომცემლობა “Nova”-ს უახლესი წლების ტექნიკური დარგის ლიტერატურა, რომელთა რაოდენობა განუხრელად იზრდება. აღნიშნულ ლიტერატურას ცენტრალური ბიბლიოთეკა ღებულობს საპატრიარქოსა და მისი გამომცემლის ქ-ნ ნადია გოცირიძის ხელშეწყობით. ბიბლიოთეკა ასევე ფლობს ამავე გამომცემლობის პერიოდულ გამოცემას სახელწოდებით “ქართული ინტერნაციონალური ჟურნალი მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში”.

3.
  წიგნების ელექტრონულ ვერსიათა დარბაზი ემსახურება ყველა სამეცნიერო მიმართულებას. თვითოეული მკითხველი სარგებლობს ინდივიდუალური კომპიუტერით, ლიტერატურა ინახება ქართულ, ინგლისურ, რუსულ და სხვა ენებზე.
აღნიშნულ დარბაზში განთავსებულია და ინტერნეტში ჩართულია 100 კომპიუტერი. აქვე შეიძლება მკითხველმა ისარგებლოს  წიგნებისა და ჟურნალების ელექტრონული ვერსიებით სხვადასხვა დარგებში (ტექნიკური და ჰუმანიტარული).


4. პერიოდულ გამოცემათა დარბაზი 20 სამკითხველო ადგილით ინტერნეტ მომსახურებით.
ღებულობს სხვადასხვა ადგილობრივ და უცხო პერიოდულ გამოცემას.