მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მევენახეობა-მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

მევენახეობა-მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

viticulture-winemaking scientific-research center

Director direqtor of the Scientific-Research Center: NINO CHKHARTISVILI
(PH. D. Techniques science)
28/06/1974

The objectives of the viticulture-winemaking scientific-research center are in order to:
 • Develop the scientific-research level of Georgian viticulture-winemakng, provide Multiprofile researches.
 • Found educational and scientific-research institution.
 • Provide viticulture-winemaking scientific and educational base to get highest education and evaluate qualification.
 • Scientific research, evaluate and equipt Georgian  viticulture-winemaking traditional methods with new technologies.
 • Promote preparing high qualified educational and scientific human resources in viticulture-winemaking field.
 • Provide future generations with possibility of getting highest, qualitative education of viticulture-winemaking and producing active researches.
 • Have a relationship with foreign partners to found and develop scientific researches in viticulture-winemaking field.
 • Develop relationship with local and international institutions.
 • Produce local and international projects, get scientific grants, scientific-technical and technological programs.
 • Collaborate business relationship with Georgian and foreign countries’ scientific-research, educational and other institutions having suitable profiles, scientists and specialists.
 • Work with academy of agriculture science, scientific-research, educational, producing and other types of institutions.
 • Take part in work of scientific-practical conferences, symposiums, congresses, seminaries and others. Also producing collections, specialized newspapers, booklets and others.
 • Lead each work that is suitable to the main aim of university, that is not illegal in Georgia.
0322 77 11 11