მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

0322 77 11 11