პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!