მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება

0322 77 11 11