მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

  1. ლიანა გიორგობიანი ქაშვეთის (ქვაშვეთის) არქიტექტურული ანსამბლი
    ხელმძღვანელი - პროფ. თ. სანიკიძე
0322 77 11 11